Modeller Példatár

Az oktatásban és a mindennapi munkában gyakran előforduló feladattípusok gyűjteménye.                                                                                              

Az optimalizálás az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás, a legjobb állapot vagy cselekvés kiválasztására irányuló eljárás, előre meghatározott meghatározott feltételek mellett. Nap mint nap optimalizálási problémákkal találjuk szemben magunkat, még ha nem is vesszük észre, nem mindig tudatosul bennünk; az egyszerű bevásárlástól kezdve nagyvállalatok működésének logisztikai megszervezéséig.

Adatainkon a nyilvántartáson és ábrázoláson túl sokszor adatelemzést, statisztikai számításokat kell végeznünk az összefüggések feltárása, hipotézisek felállítása és megerősítése érdekében.

Példatárunkban szerepeltetünk angol nyelvű példafájlokat is, mivel a nemzetközi alkalmazásokban, oktatásban előfordulnak olyan jellegzetességek, amik különböznek magyar megfelelőiktől (pl. a pénzügyi – vagy marketing eszközök tekintetében).

Összefoglaló jellegű példafájlok:      OptimalizálásiPéldák         Érzékenységvizsgálat        StatisztikaiPéldák

Feladatok témakörök szerint:

Portfóliókezelés – Optimalizálás

A befektetésre rendelkezésre álló pénz optimális elosztása különböző hozamú és kockázatú részvények és állampapírok között, a Markowitz-féle portfólió-kezelési elmélet alapján.

Portfolio_MarkowitzModel1         Portfolio_SharpeRatio        Portfolio_MarkowitzModelCorrelation       Portfolio_MarkowitzModelKockázatmentes

Befektetések, pénzügyi tervezés – Optimalizálás

Kötvények és egyéb befektetések optimális összeállítása.

Kötvény_Portfolio          BefektetésKombináció1        BefektetésKombináció2       BondImmunization_en

Szállítás, logisztika – Optimalizálás

A személyek, termékek, nyersanyagok szállításának lehető leggazdaságosabb megszervezése fontos kérdés. Célunk lehet a legkisebb összköltségre törekvés, vagy a legrövidebb úton, vagy idő alatt megvalósuló szállítási program.

OptTeszt         Olajtermelés       Autószállítás          Szállítás

Termékválaszték, gyártási folyamat, keverési feladatok, ellátás- Optimalizálás

Az erőforrások gazdaságos kihasználása több, különböző termék gyártása esetén; új termék bevezetésének elemzése, a nyersanyag ellátás optimális biztosítása.

PC_Összeszerelés_         ÚjTermék1          ProjectTervezés          Újtermék2     DiétásItal

Raktározás, beszerzés – Optimalizálás

Beszerzések, vásárlások megtervezése; a raktározási helyek és készletek elosztása.

Raktározás1        Iratszekrény_Vásárlás

Időbeosztás, munkaerő-gazdálkodás, hozzárendelés – Optimalizálás

Hozzárendelési feladatok az élet sok területén előfordulnak, sportversenyek megtervezéstől kezdve az szolgálatban lévő alkalmazottak legmegfelelőbb időbeosztásának kialakításáig.

Hozzárendelés        Személyi_Időbeosztás

Marketing – Optimalizálás

A hirdetési kampányok költségeinek optimális beosztása, felmérések gazdaságos megtervezése.

TV_Hirdetés        Marketing

Tudományos, műszaki fejlesztés, mezőgazdaság – Optimalizálás

TöbbváltozósFüggvény        Doboztervezés           Kémiai _Folyamat         Enzim_Kinetika      Búza_Kukorica

 

Leíró statisztika, hisztogram  

Összefüggés-vizsgálatok, korreláció, kovariancia, ANOVA

Magas mérési szintű – skálaváltozókkal leírható – adatok közötti kapcsolatok megállapítása ill. több minőségi ismérv szerinti vizsgálatuk.

WOStatAlapok         WOHistoryGDPNewStates

Regresszióanalízis

Egy függő változó modellezése és előrejelzése egy vagy több független magyarázó változó segítségével, lineáris regresszióval.

Árvíz_Regresszió

Átlagpróbák, szóráspróbák

A leggyakrabban használt statisztikai próbákkal megoldható problémák – különbözik-e az átlag vagy a szórás a minta alapján egy előírt értéktől vagy két, más feltételek mellett vett minta esetén?

Párosított_Tpróba_Iskola       F-teszt_Kávé        Egymintás_z_próba

Hipotézisvizsgálatok

 

Hipotézisvizsgálatok

Kereszttábla – elemzés, függetlenségvizsgálat

Több tulajdonság, ismérv közti lehetséges összefüggések vizsgálata a Khi-négyzet próba és az asszociációs mérőszámok alapján.

Függetlenségvizsgálat1         Függetlenségvizsgálat2         Illeszkedésvizsgálat1

Mozgóátlag, exponenciális simítás

A szezonális hatások kimutatása és elválasztása a trendtől és a véletlen ingadozásoktól.

Idősorelemzés

English