Antenna Hungaria – Befektetésmegtérülés vizsgálata egy geoinformációs rendszerrel

ah_logo

 

Egy tervezett új műsorszóró hálózathoz a várható előfizetők számát becsültük meg különböző keresztmetszeti modellekkel.

Ez a geoinformációs rendszer (GIS) Magyarország településeinek földrajzi adatait, a meglevő és tervezett átjátszótornyok láthatósági adatait, régiónként és településtípusonként megadott népességstatisztikát, ill. (a vásárlóerő és társadalmi helyzet jellemzésére)  egy bizonyos alapvető fogyasztói javak birtoklásával készített statisztikai indexet használt bemeneti adatként. Ezen kívül további – a Központi Statisztikai Hivataltól kapott – adatokat is használtunk az egyes területekre vonatkozóan:  a háztartások számát, az egy főre jutó jövedelmet, a gazdaságilag aktívak számát, a vezetékestelefon-előfizetések számát, az elektromos energia felhasználásának mennyiségét és az egy főre jutó segélyösszeget.

 

Potential demand for the proposed service

 

Meghatároztuk az egyes területeken a szolgáltatás színvonala és a lehetséges fogyasztói igény közötti eltérést.  Ily módon meg tudtuk találni azokat a területeket, ahol ügyfelünk a legkisebb befektetéssel a legtöbb új ügyfelet remélhette.

 

English