A konzorciumról

 

A konzorcium tagjai:

MultiRáció Gazdasági- és Pénzügyinformatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Web: http://multiracio.hu/

Oracle Hungary Kft.
Web: http://www.oracle.com/hu/index.html

Szegedi Tudományegyetem
Web: http://www.u-szeged.hu/

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Web: http://www.elte.hu/

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Web: http://portal.bme.hu/

Polygon Informatikai Kft.
Web: http://www.polygon.hu

 

A TECH_08_A2 SZOMIN projekt ismertetése:

A TECH_08_A2 SZOMIN08 (Szoftverminőség-biztosítási szolgáltatáscsomag kidolgozása a nyílt dokumentumformátum alkalmazásaira) projekt tárgya az információtechnológia fejlődésének jelenleg egyik legaktuálisabb témája, mely a közeljövőben nemcsak Európa, hanem az egész világ kitüntetett figyelmére tarthat számot. A projekt konkrét célja ennek megfelelően, az információtechnológia területén alkalmazható egyedi szoftver minőséget, biztonságot és helyességet ellenőrző szolgáltatáscsomag létrehozása, amely képes a szoftverek működésének folyamatos minőségi fenntartását biztosítani, és amely hozzájárul a hazai szoftveripar, s ez által a teljes gazdaság versenyképességéhez. A kifejlesztett szolgáltatáscsomag alkalmazhatóságát különböző felhasználói környezetekben végzett pilot-alkalmazások végrehajtásával bizonyítjuk. A kutatás-fejlesztés felhasználás orientált, mivel elsődleges célja, hogy a végrehajtott fejlesztések eredményeinek hatása a társadalom széles körében közvetlenül realizálódjon.
A TECH_08_A2-SZOMIN08 K+F projekt célja a desktop, a szerver, a mobil és telekommunikációs világ szoftvereszközeire forráskód minőségmonitorozó eszköz és szolgáltatás fejlesztés forráskód- és folyamat metrikák és hatáselemzés segítségével, teljessé téve azt az ISO 9126 és CMMI szerinti minősítési séma kidolgozásával.
A projekt másik fő célja mobil és telekommunikációs környezetben alkalmazható szoftver minőségbiztosító eszköz és szolgáltatás-fejlesztés, továbbá dokumentum cserénél XML (ODF) verifikáció.

A projekt hét feladatra oszlik:
1. feladat: Monitorozó rendszer komponenseinek adaptálása és integrálása
A jelenlegi minőségmonitorozó rendszer C/C++, Java és C# programozási nyelveken íródott szoftverek monitorozására szolgál. Ebben a feladatban kiterjesztjük a monitorozandó szoftverek körét Python, C/C++, Java és C# nyelven íródott szoftverekre, ezzel a Python nyelven íródott szoftvereket is képesek leszünk analizálni, így az OpenOffice.org minden jelentősebb bővítményét le fogjuk tudni fedni. Az első feladat eredménye egy jól kialakított, teljes körű szoftvercsomag, melyet folyamatosan monitorozunk. A platformok körében helyet kapnak hagyományos desktop, nagygépes és mobil környezetek is, ezzel megalapozva a hibakeresést-javítást és teljes körű szoftvermegoldások hatékonyabbá tételét.
2. feladat: Hatásanalízis módszerek kutatása, adaptálása és továbbfejlesztése
Célunk, hogy a feladat eredményeként egy valós környezetben, ipari méretű rendszerekre - mint amilyen az OpenOffice.org és származékai - is alkalmazható, elsősorban költségbecslés és tesztelés alkalmazási területeken használható hatásanalizáló szoftvereszközzel bővítsük a minőségbiztosító csomagunkat. Szintén célunk az imperatív és objektum orientált nyelvekre már bevált hatásanalízis átültetése funkcionális nyelvekre, elsősorban az Erlang nyelvre koncentrálva.
3. feladat: Kódminőség javítása
A feladat végterméke a kibővített monitorozó rendszer, amely adatot szolgáltat a hibajavításhoz. Az eredmény a minőségmutatók által is kimutathatóan magasabb minőségű szoftvercsomag.
4. feladat: Folyamat és termék alapú szoftverminősítés kidolgozása ODF alkalmazásokra és mobil környezetekre
A feladat a termék alapú szoftverminősítés kidolgozása, belső metrikák esetén a kódelemzés eredményeire támaszkodva, külső metrikák meghatározásával pedig ISO 9126 szerinti minőségbiztosítási séma megalkotása. Szintén ebben a tevékenységben ODF alkalmazásához minőségbiztosítási szolgáltatások kerülnek kialakításra a CMMI modell alapján, az ebben a környezetben működő folyamatok meghatározásával és a CMMI modell követelményeihez való illesztésükkel. A tevékenység eredménye olyan minőségi profil-halmaz lesz, amely az ODF alkalmazások és mobil környezet sajátosságai szerint mutatja meg a szoftverek megfelelő minőségének mutatóit és paramétereit. Ezek a minőségi profilok a gyakorlatban felhasználhatóak az ilyen típusú alkalmazások minőségének vizsgálatára, esetleg az ilyen alkalmazások minősítésére is.
5. feladat: ODF dokumentumok kezelése mobil platformokon
A projekt céljai között szerepel az ODF kis erőforrás igényű kezelésének lehetővé tétele. Ehhez szükséges a formátum mobil platformokra történő egyszerűsítése. Ennek során két különböző (bár rokon) dokumentumformátumhoz jutunk, így feladatunk a két formátum közti mindkétirányú konverzió is. Miután az ODF különböző XML dokumentumokban tárolja le a tartalmat, a formázásokat, a metaadatokat és a dokumentumra vonatkozó szerkesztőbeállításokat, az XML dokumentumokat validáló sémagyűjtemények átjárhatóságát biztosító szoftver elkészítésében gondolkodunk. Mivel mobil platformon nem csupán a megjelenítés a célunk, hanem az erőforrásokhoz mért szerkesztési lehetőségek megvalósítása is, lehetővé kell tenni a szöveg egyszerű átszerkesztését, részdokumentumok kiválasztását ill. egy dokumentumba integrálását..
6. feladat: Validálás felhasználói környezetekben
A kódminőség javítását, illetve a javított kódú komponensek valós környezetben történő tesztelését valós validálási környezetben fogja elvégezni. A valós környezet egy teljeskörű felhasználói környezetet jelent, melyben vállalati szintű szoftverrendszer fut. Az eredményeket a kódjavításon és az életciklus-menedzsmenten keresztül központilag visszavezetjük a szoftverkomponensekbe, hogy a minőségi változás felhasználásra gyakorolt hatását validálhassuk.
7. feladat: ODF dokumentumok kezelése SOA környezetben és integrációja vállalati szolgáltatásbusz (ESB) segítségével
Az ODF dokumentumformátum egy szabványos, XML szintaktika alapján leírt adatstruktúra, amely teljes mértékben alkalmas a gépi feldolgozásra, automatizált folyamatokon keresztül. A szolgáltatásközpontú (SOA) környezetek, a SOA alapú alkalmazásfejlesztési megközelítés és ennek konkrét szolgáltatásbusz implementációi napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő és legperspektivikusabb területei az üzleti informatikai világnak, ráadásul ezen rendszerek alapértelmezett üzenetformátumai ugyancsak XML alapúak. Adódik az igény, hogy kapcsoljuk össze a kialakult vagy kialakulóban lévő (és nagyon sok esetben szabványos, sőt nyílt forrású megoldásokban elérhető) SOA implementációkat kész, konkrét ODF alapú alkalmazásokkal és vizsgáljuk meg az összekapcsolás technológiai lehetőségeit konkrét (lehetőleg nyílt forrású) megoldások esetében.
   

 
Web: E. Forgács-Dajka